Sonuncu xəbərlər

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti “Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi haqqında Əsasnamə»də dəyişikliklər edilməsi barədə;

“Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi haqqında Əsasnamə»də dəyişikliklər edilməsi barədə; “Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamə»də dəyişikliklər edilməsi barədə fərman imzalamışdır “Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun və həmin Qanunla təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsinin tətbiq …

Ətraflı