AGENTLİYİN YARADILMASI BİZƏ DİQQƏT VƏ QAYĞININ BARİZ NÜMUNƏSİDİR

AGENTLİYİN YARADILMASI BİZƏ DİQQƏT VƏ QAYĞININ BARİZ NÜMUNƏSİDİR

13.01.2021 Off By admin

  Hörmətli Cənab Prezident!

Sizin yorulmaz fəaliyyətiniz çərçivəsində vaxt tapıb bugünkü çətin dövrdə biz mətbuat işçilərinə, ölkəmizin mediasına qayğıyla yanaşmağınız tərəfimizdən yüksək qiymətləndirilir. Bu sahədə yaranmış pərakəndəlik Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyinin yaradılması ilə sona yetəcəyinə, MEDİA-nın daha da inkişafına əhəmiyyətli dərəcədə təkan verəcəyinə əminik. Bizə göstərdiyiniz qayğı və diqqətə görə Sizə səmimi təşəkkürümüzü bildirir, hər zaman üzərimizə düşən vəzifəni layiqincə yerinə yetirməyə söz veririk.

Böyük hörmət və məhəbbətlə,

    Füzuli Əfqanoğlu, “Hakimiyyət” qəzetinin baş redaktoru, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü,