Category: Mədəniyyət

11.06.2021 Off

ŞUŞANIN GÜNƏŞİ

By admin

…Bəs niyə Günəşi?.. …Düzü, çox fikirləşirdim ki, bu yazının adı necə olsun?.. Fikirləşirəm, qəlbim dolur… Şuşanın elə tək adıca bəsdir:…